Sommarjobbsexpert

För väldigt många svenskar är det första riktiga arbetet ett sommarjobb. Detta är ett perfekt tillfälle för unga att få prova på vuxenlivet och för studenter att förankra sina kunskaper i yrkeslivet samtidigt som man tjäna lite extra pengar. De absolut flesta hamnar hos arbetsgivare som följer de lagar och regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden, men tyvärr förekommer det ibland att ungdomar och studenter utnyttjas av oseriösa aktörer.

På Sommarjobbsexpert.se finns information om de rättigheter, skyldigheter, regler och villkor som gäller och bör tillämpas för sommarjobb. Här finns även upplysningar om till vem du kan vända dig för att få hjälp om du blir felaktigt eller illa behandlad under din tid som sommararbetare.

Rättigheter

Sverige är generellt ett bra land för dig som arbetstagare, många rättigheter så som hur lång arbetsveckan får vara, vad som gäller vid övertid samt rätten till semester är reglerade via lagstiftningar. Dessutom gäller särskilda arbetsvillkor för unga 13-18 åringar med sommarjobb.

Vilka regler & villkor gäller vid sommarjobb?

Skyldigheter

När du tackar ja till ett sommarjobb genom att skriva på ett anställningsavtal eller ger ett muntligt godkännande, har du även accepterat att följa det avtal ni kommit överens om. Det finns även en rad andra både självklara och mindre självklara skyldighter och praxis som du behöver följa på en arbetsplats.

Krav på arbetstagare

Sommarjobb 2019

Dags att söka eller börja på ditt nya jobb, vi har sammanställt en checklista för sommarjobb 2019. Kunskap är makt. Lär dig se varningssignaler i tid för att undvik vanliga fallgropar. Få kunskap om vad du gör om frågor eller andra tveksamheter uppstår på arbetsplatsen, tips på var och av vem du kan få rådgivning och hjälp.

Checklista inför sommarjobbet 2019

Vilka regler & villkor gäller vid sommarjobb?

Med hjälp av vår guide får du koll på vad som gäller för korttidsanställningar och feriejobb över sommaren eller under exempelvis ett lov. Vad händer om man vill säga upp sig? Är det okej att jobba gratis för att visa vad man går för? Vad är en rimlig lön? Vad är semesterersättning? Vad gör jag om chefen tafsar? Finns det någon gräns för hur varmt/kallt det får vara på jobbet?

Här är några av de viktigaste rättigheterna och en kort beskrivning kring vilka regler och lagar som gäller för dig som sommarjobbar.

Lön


Oavsett hur mycket eller lite du arbetar har du alltid rätt att få betalt för det du gör.Skriftligt anställningsavtal.

Se till att få ett skriftligt anställningsavtal eller motsvarande överenskommelsen där ni kommer överens om hur mycket du ska jobba, på vilka tider och hur mycket du ska få betalt. Skriftliga avtal gynnar alla involverade och en viktig indikation på om arbetsgivaren är seriös eller inte.

Arbetstid enligt lag eller avtal.

Dina arbetstider skall vara rimliga. Antingen följer dessa det avtal som du och din arbetsgivare har skrivit eller tillämpas de allämna föreskrifterna i lagen. Här kan du under 18 år se vilka regler & villkor som gäller för dig. Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer är en lämplig längd på rasten minst 30 minuter.

Semesterersättning med 12 %

Trots att du jobbar när andra har semester så har du rätt till semesterersättning. Denna ersättning betalas ut inbakat i månadslönen alternativt som en klumpsumma efter det att du slutat. Dessa pengar har du rätt till, så håll koll!

Sjuklön med 20% karensavdrag

Om du blir sjuk och inte kan jobba. Har du trots allt rätt till lön, men ett karensavdrag kommer att göras för att kompensera för den uteblivna arbetsinsatsen.

Ingen uppsägning utan saklig grund

Du kan inte få sparken bara för att din chef inte gillar dig. Arbetsgivaren måste kunna peka på hur du har brustit i dina arbetsuppgifter eller på annat vis misskött ditt åtagande.

Arbetsbetyg

Även om det inte finn någon lag som säger att du har rätt att få ett arbetsbetyg efter anställningens slut, bör du propsa på att få ett sådant då det är väldigt bra att ha inför framtiden. Arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal, har du rätt till tjänstgöringsbetyg.

Godtagbar arbetsmiljö

Det finns en rad regler och lagar som skall garantera en gid arbetsmiljö. Dessa förordningar regleras i arbetsmiljölagen, AML. Din arbetsdag ska inte inte innebär uppenbara risker olycksfall i arbetet eller annan ohälsa.

Ersättning vid arbetsskada

Om du skadar dig i arbetet/på arbetsplatsen skall arbetsgivaren stå för de kostnader som uppstår kopplat till detta.

Inga avdrag från lönenDu ska ha betalt för det ni kommit överens om. Arbetsgivaren har inte rätt att betala mindre.

Statlig lönegarantiStatlig lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs.Fackmedlem

Som medlem i ett fackförbund får du tillgång till rådgivning, rättshjälp samt får tillgång till information om förhandling före alla beslut om förändring av arbetsvillkor. Dessutom har många fackförbund särskilda medlemskap för unga vuxa och studenter som är betydlig billigare att teckna.

A-kassa och inkomstförsäkring

För sommarjobbare under 18 år är a-kassa inte något måste, men som student kan det vara klokt att ansluta sig till a-kassan. Många svenska fackförbund erbjuder numera även en kompletterande inkomstförsäkring som drygar ut den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen så att den som blir av med jobbet kan behålla upp till 80% av den tidigare inkomsten som arbetssökande.

Krav på arbetstagare - detta förväntas av sommarjobbare

Att det finns lagar och regler som styr vad som gäller för arbetsgivare ser de flesta som en självklarthet. Men vilka skyldigheter har du som arbetstagare, här går vi igenom vanliga regler, villkor, praxis helt enkelt vett och etikett på arbetsplatsen:

Utför angivet arbete

Du följer arbetsbeskrivningen och gör de uppgifter du tilldelas.

Följa anställningsavtalet

I anställningsavtal skall det tydligt framgå vilka dina arbetsuppgifter är och vad som förväntas av dig. Det är upp till både dig och din arbetsgivare att se till så att avtalet följs.

Hålla sina arbetstider

Se till att hålla tiden. Kom i tid och var redo för att börja arbeta när arbetsdagen börjar.

Ta inte ledigt utan beviljad ansökan

Oftast är det möjligt att begära ledighet och få den beviljad. Men se alltid till att kolla av (helst i god tid) att det är okej att du är ledig innan du är det.

Uppsägningstid

Om du och din arbetsgivare kommit överens om en sådan, bör du se till att inte dra iväg på semester innan uppsägningstiden löpt ut. Uppsägningstiden är juridiskt förpliktigande.

Meddela sjukdom skyndsamt

Ring så fort febern dyker på, då ger du arbetsgivaren möjlighet att täcka upp för dig.

Läkarintyg

Du förväntas alltid kunna styrka längre sjukdomar med ett läkarintyg. Se till att få papperet från din doktor.

Lojalitet

Det är inte acceptabelt att jobba på två konkurrerande företag samtidigt, om du hamnar i en sådan situation bör du ta upp detta med arbetsgivaren.

Följa regler och skyddsföreskrifter

”Regler är till för att följas” gäller i synnerhet på arbetsplatser med uppenbara riskmoment. Utgå från att regler och skyddsföreskrifter gäller om du blir osäker fråga din överordnade.

Säga eller skriv i något som skadar företaget

Håll koll på vad du skriver och säger om din arbetsgivare och var du skriver eller säger det.

Checklista inför sommarjobbet 2019Här hittar du en checklista med ett antal grundläggande punkter som kan hjälpa dig få en bättre start på ditt sommarjobb 2019.

 1. Provjobba aldrig gratis! När du jobbar ska du ha lön för arbetet, även under introduktion eller ”prov”-tid.

 2. Kontrollera företag och ta reda på om företaget du arbetar på har kollektivavtal. Då vet du att det enda du behöver förhandla om är din lön. Allt annat kommer med på köpet via kollektivavtalet. Och du är dessutom försäkrad om olyckan är framme på arbetsplatsen.

 3. Upprätta skriftligt anställningsavtal. Försäkra dig om att ditt anställningsavtal är skriftligt och att det innehåller följande uppgifter:

  - Arbetsgivarens namn och organisationsnummer.

  - Ditt namn och personnummer.

  - Anställningens längd med startdatum och slutdatum.

  - Om du ska du jobba heltid, deltid eller endast vid behov.

  - Lön.

  - Arbetsuppgifter.

  - Yrkesbenämning.


 4. Begär att få ett arbetsbetyg när du jobbat klart. Om du har haft speciella ansvarsområden eller en särskild roll se till att de finns med. Betyget är värdefullt när du ska söka nästa jobb. Passa även på att fråga om du får använda arbetsgivaren som referens.

 5. Kräv din rätt till semesterersättning. När du jobbar så har du rätt till semesterersättning. Undersök om semesterersättningen är inbakad i din lön eller tillkommer utöver lönen. Det bör framgå av ditt anställningsavtal.

 6. Övervaka löneubetalningar. Kolla upp vilket datum som lönen utbetalas. Kolla också upp hur lönen utbetalas, kommer den att sättas in på ditt bankkonto?

 7. Arbeta dina tider. Om det är planerat att du ska jobba, exempelvis om du är schemalagd en viss dag eller en viss tid, så kan arbetsgivaren inte ställa in det. Ni har en överenskommelse som gäller, och även om arbetsgivaren inte vill att du jobbar så måste de betala ut lön till dig för den tiden som ni har avtalat.

 8. Ta rast. Senast efter 5 timmars arbete ska du ha lunchrast. Rasten räknas inte in i din arbetstid, och du får heller inte betalt för den tiden. Du har också rätt att lämna arbetsplatsen på rasten.


 9. Fråga först. Så länge arbetsgivaren inte är fullständigt oseriös går det mesta oftast att lösa genom god kommunikation. Om du har några frågor, funderingar eller önskemål ta då först upp detta med arbetsgivaren innan du kommer viftandes med lagbok eller fackliga representanter.

Användbara källor & resurser

Lagen.nu.

Lär dig mer om vad som gäller på arbetsplatser vid anställning.

Arbetsrätt

Har du hittat sommarjobb 2019?

Lär dig dina rättigheter & skyldigheter på arbetet och glöm inte bort att bocka av viktiga punkter i vår checklist.